Sdružení Lacerta
Lacerta  monitoring živočichů  - čolek karpatský - velký - kuňka žlutobřichá - obojživelníci - Triturus montandoni - vážky - rak říční - zmije obecná - zatopené lomy - mokřad - výstavy fotografií - fotogalerie - jeseník-  písečná - rychleby - jeseníky - příroda - voda - odonata

Na Jesenicku v současnosti jediné občanské sdružení, jehož hlavní náplní činnosti je ochrana živočichů a rostlin, vázaných na prostředí mokřadů a zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam, vytvořených při těžbě hornin a nerostů.

Sdružení působí výhradně v oblasti Žulovské pahorkatiny, podhůří Rychlebských hor a Zlatohorské vrchoviny, kde v letech 2002 – 2009 podrobně zmapovalo a zdokumentovalo již přes 350 lokalit výše uvedeného charakteru, tj. v převážné většině velmi cenných mokřadních biotopů...

Adresa: Sdružení Lacerta, Písečná 229, 790 82
e-mail: info@lacerta-pisecna.com
Kontaktní osoba: Lukáš Konečný – vedoucí sdružení

IČ: 26586797
bankovní spojení: 176712730/0300, ČSOB, a.s.

organizaci registrovalo MV ČR dne 12.3.2002 pod č.j.: VSII-1/49568/02-R

počet přístupů:

(stránky byly založeny v lednu 2006) 

Lacerta - rod ještěrek

 

lacerta – latinsky: rod ještěrek

 

 

  vstupte… 

 

  reference     partneři     projekt OPAL