Druhy vážek, zjištěné v okrese Jeseník při průzkumech prováděných v letech 2005-2007:

( ? – determinace není 100% )

 

 

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) – páskovec kroužkovaný

Cordulia aenea (Linné, 1758) - lesklice měděná

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná  

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká

Lestes virens vestalis (Rambur, 1842) - šídlatka zelená 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá

Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované

Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé

Coenagrion puella (Linné, 1758) – šidélko páskované

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé                                              

Aeshna cyanea (O. F.Müller, 1764) - šídlo modré

Aeshna mixta (Latreille, 1805) - šídlo pestré

Aeshna grandis (Linné, 1758) - šídlo velké

Anax imperator (Leach, 1815) - šídlo královské 

Libellula depressa Linné, 1758 - vážka ploská 

Libellula quadrimaculata Linné, 1758 - vážka čtyřskvrnná 

Orthetrum cancellatum (Linné,1758) - vážka černořitná

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná  

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná    

Sympetrum flaveolum (Linné, 1758) - vážka žlutavá    

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) - vážka obecná  

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá

Sympetrum  sanguineum (O. F.Müller, 1764) - vážka rudá

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná (?) 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená

Calopteryx virgo (Linné, 1758) - motýlice obecná

Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá

 

 

 

 

Druhy dle fotodokumentace Sdružení Lacerta určili:

 

RNDr.Aleš Dolný, Ostravská universita, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10   700 10  Slezská Ostrava 

 

a

 

RNDr. Lubomír Hanel, CSc. , ZO ČSOP VLAŠIM, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim