vážky, Odonata – řád hmyzu; zahrnuje křídlaté, dokonale létající dravé druhy se štíhlým tělem, nápadně velkýma, klenutýma očima a mohutnými kusadly. Larvy žijí ve vodě. Jsou rovněž dravé, k chytání kořisti používají vymrštitelný orgán zvaný maska, umístěný na spodní straně hlavy. Dospělé vážky se často zdržují i daleko od vody; samci obsazují teritoria, která urputně hájí. Při páření samec se samičkou vytvářejí v letu tandem. Vážka ploská (Libellula depressa) létá v blízkosti stojatých vod. Modře a zeleně zbarvené šídlo veliké (Aeschna grandis) si hájí lovné teritorium i dosti daleko od vody, na lesních pasekách. K vážkám náleží i motýlice.