REFERENCE

ZŠ Nábřežní Jeseník
ZŠ Písečná
ZŠ Supíkovice
ZŠ Zlaté Hory
ZŠ Písečná - Program Rak
ZŠ Česká Ves - Program Rak
ZŠ Supíkovice - Program Rak
ZŠ Lipová - 5.3.2009
ZŠ Lipová - 9.3.2009
ZŠ Lipová - Program Rak
ZŠ Písečná - Vodní Živočichové
ZŠ Písečná 2008
ZŠ Písečná únor 2009
ZŠ Vápenná -3.4.2009
ZŠ Vápenná -22.4.2009
ZŠ Vidnava - Obojživelníci
ZŠ Vidnava - 1.4.2009
ZŠ Javorník
Obrázky dětí ZŠ Javorník
Obrázky dětí ZŠ Písečná
Gymnázium Jeseník - Program Rak
Gymnázium Jeseník - duben 2009
Obrázky dětí ZŠ Písečná
Univerzita Komenského v Bratislavě
Vlastivědné muzeum Jeseník
Vlastivědné muzeum Jeseník 2
Vlastivědné muzeum Jeseník - Program Rak
Vlastivědné Muzeum Šumperk
Regionální muzeum Teplice
Muzeum Prostějovska 2007
Muzeum Prostějovska 2008
Muzeum v Nyse (Polsko)
G.Habrom-Rokosz (Polsko)
Obec Písečná
Obec Velká Kraš
Obec Velké Kunětice
Obec Vidnava
Obec Žulová
Obec Černá Voda
Obec Kobylá nad Vidnávkou
Obec Supíkovice
Obec Studená
Mikroregion Žulovsko
Beseda se seniory - Černá Voda
Jindřichův Hradec - JKS
Hudba bez Hranic Zlaté Hory
Priessnitzovy léčebné lázně
KINO Pohoda Jeseník
MKZ Jeseník
MěKS Javorník - výstava 2008
Jesenický týdeník
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
ČSOP Praha
ČSOP Praha - Místo pro přirodu
ČSOP Rochůs U. Hradiště
ČSOP Žďársko
NATURASERVIS Hr.Králové
RNDr. Miloš Holzer
LČR, LS Jeseník
LČR LS Javorník
SCHKO Jeseníky - 2006
Vážky Severní moravy - leden 2009
SP DDM Praha
SVK Ústí n. Labem
MěÚ OŽP Jeseník
Články v tisku