FOTOGALERIE

z činnosti sdružení
besedy a přednášky
lokality (lomy)
panoramata
z historie lomů
obojživelníci
plazi
vážky
potápníci
raci
reintrodukce raků
rostliny
mechy a lišejníky
řasy a sinice

transvery žab

střevlička východní
rybáři vs. lomy
hloubení tůněk
turistický ruch
devastace lokalit
netopýři
mokřad Písečná