obojživelníci

bezocasí obojživelníci ocasatí obojživelníci
kuňka žlutobřichá čolek karpatský
rosnička zelená čolek velký
ropucha zelená čolek horský
ropucha obecná čolek obecný
skokan hnědý mlok skvrnitý
komplex skokanů zelených

larvy ocasatých obojživelníků

zvukové záznamy

ropucha obecná