JAK VIDÍM JESENÍKY, KINO POHODA únor 2006

     
     
     
   

další -->>

     

TUTO SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU POŘÁDALA SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI JESENÍKY.

PODĚKOVÁNÍ: Mgr. Lence Niklové, SCHKOJ za perfektní přípravu a organizaci.