č.klipu

počet

fotografií

téma

 

č.klipu

počet

fotografií

téma

klipy 50x60 cm / 16ks

1

6

netopýr černý

 

9

5

čolek obecný

2

5

skokan skřehotavý

 

10

5

čolek horský

3

5

skokan zelený

 

11

5

čolek velký

4

5

skokan hnědý

 

12

5

čolek karpatský

5

5

ropucha obecná

 

13

5

mlok skvrnitý

6

5

ropucha zelená

 

14

5

rak říční

7

5

rosnička zelená

 

15

 

texty

8

5

kuňka žlutobřichá

 

16

 

texty

klipy 62x93 cm / 6ks

A

mapa

rozšíření čolků

 

D

mapa

Skoroš., Kob.,Žul.,Vápenná

B

mapa

Zlaté Hory

 

E

mapa

V.Kraš, Vidn.,Černá V.,SČV

C

mapa

rozšíření kuňky žlutobřiché

 

F

mapa

Pís.,Č.Ves,Supík.,V.Kuň.

klipy 50x70 cm / 10ks

A

2

vážky Jesenicka

 

F

2

vážky Jesenicka

B

2

vážky Jesenicka

 

G

2

vážky Jesenicka

C

2

vážky Jesenicka

 

H

2

vážky Jesenicka

D

2

vážky Jesenicka

 

I

4

orchideje Jesenicka

E

2

vážky Jesenicka

 

J

4

vzácné rostliny Jesenicka

1

2

mechorosty Jesenicka

 

4

2

mechorosty Jesenicka

2

2

mechorosty Jesenicka

 

5

2

mechorosty Jesenicka

3

2

mechorosty Jesenicka

 

6

2

mechorosty Jesenicka

klipy 70x100 cm / 57ks

1

11

Štachlovice

 

30

zrušeno

 

2

14

Zlaté Hory

 

31

15

rak říční

3

zrušeno

 

 

32

8/5

Písečná/Nýznerov

4

zrušeno

 

 

33

9

Žulová

5

10

D. a H. Skorošice

 

34

14

Malá a Velká Kraš

6

7/3

Kobylá/Česká Ves

 

35

13

Dol.,Nová a Stará Červ.Voda

7

15

mechy

 

36

12

Dol.,Nová a Stará Červ.Voda

8

14

mechy a lišejníky

 

37

13

Vápenná 

9 *

15

lišejníky

 

38

zrušeno

 

10

zrušeno

 

 

39

12

Žulová

11

zrušeno

 

 

40

16

Černá Voda

12

15

vážky

 

41 *

13

Černá Voda

13

zrušeno

 

 

42

9

směs (lomy)

14 *

10

vážky

 

43

7

směs (živočichové a rostliny)

15

zrušeno

 

 

44

zrušeno

 

16

6

vážky

 

45

zrušeno

 

17 *

10

rosnička zelená

 

46

10

obojživelníci

18

13

skokan hnědý

 

47

12

vodní rostliny

19

10

ropucha obecná

 

48

12

vodní rostliny

20

5/3/4

sk.skřehot./kuňka/rop.obecná

 

49

11

historické fotografie (čb)

21 *

7

kuňka žlutobřichá

 

50

12

historické fotografie (čb)

22

13

skokan zelený

 

51

20

historické fotografie (čb)

23

9

kuňka žlutobřichá

 

52 *

9

orchideje

24 *

8

užovka ob., ještěrky, zmije

 

53

7

Zlaté Hory

25

4/3/4

ješť.ob./slepýš/ješť.živor.

 

54

8

směs lomů

26

9/2/1

čol.vel./čol.hors./čol.karp.

 

55

9

směs lomů

27

13

čolek obecný a horský

 

56

10

směs lomů a živočichů

28

12

květiny

 

57

zrušeno

 

29 *

8

rak říční

 

 

 

 

* -  dočasně není k dispozici          *  -  zapůjčeno MěÚ Jeseník