Sdružení Lacerta, Písečná 229, 790 82  

 

 

Informace o Sdružení Lacerta

 

Sdružení Lacerta oficiálně vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR  (č.j. VSII – 1/49568/02 – R) 12.3.2002. Jeho založení bylo dlouho a pečlivě připravováno. Hlavní náplní činnosti sdružení je ochrana přírody a krajiny České republiky, především (dnes již výhradně) ochrana a mapování mokřadů, zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam vzniklých dobýváním hornin či nerostů. Cílem sdružení je veškeré na Jesenicku zjištěné lokality podrobně zmapovat a výsledky předkládat orgánům a organizacím ochrany přírody, kterým by měl pomoci rozhodovat při různých jednáních a řízeních. Úzce spolupracujeme zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Výstupem mapování je vždy textová a mapová část, fotodokumentace, dle zájmu i videodokumentace. Zpracovaná data jsou předávána převážně na CD nosičích.

 

Zájmovým územím naší činnosti je oblast okresu Jeseník o ploše cca 15 x 17 km, vymezená těmito obcemi:

 

na jihu – Česká Ves

na východě – Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice

na severu – Vidnava a Velká Kraš

na západě – Skorošice

 

Mimo tuto oblast bylo monitorováno Zlaté jezero a jeho okolí ve Zlatých Horách. Tato lokalita se vzhledem ke zjištění a prokázání výskytu celé řady zvláště chráněných druhů živočichů (zejména obojživelníků) ukázala jako jedna z nejzajímavějších a nejcennějších.

 

Mapování zatopených lomů provádíme v těchto katastrálních územích okresu Jeseník: Vápenná, Žulová, Horní a Dolní Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká, Malá a Fojtova Kraš, Vidnava, Dolní, Stará a Nová Červená Voda, Černá Voda, Černá Voda Rokliny, Velké Kunětice, Supíkovice, Písečná, Česká Ves, Rejvíz a Zlaté Hory.

 Celkem bylo k 31.12.2005 v okrese Jeseník podrobně zmapováno 121 lokalit, což lze vzhledem k poměrně malé ploše sledovaného území (celkem cca 300km2) považovat za unikát v ČR.

 

Pozorovací a monitorovací práce provádíme také v okrese Bruntál a to v těchto katastrech:  Heřmanovice, Karlova Studánka, Vidly a Suchá Rudná.

 

Zpracované informace jsou průběžně předkládány příslušným orgánům ochrany přírody a dalším organizacím a institucím, zabývajícím se touto problematikou.

 

Ochranu přírody propagujeme především na výstavách fotografií. K dispozici je přenosná výstava: cca 600 fotografií formátu 15x21 až 20x45cm v celkem 66-ti sklech (euroklipech). Pro instalaci kompletní výstavy je v případě zájmu potřeba zajistit cca 80 běžných metrů zdi (panelů … ).  Materiály jsou využívány také k přednáškám a besedám.

 

 

 

Adresa a sídlo sdružení :   Písečná, č.p. 229,  790 82   Olomoucký kraj

 

kontakt:                           Lukáš Konečný (vedoucí sdružení),   Písečná 229,   790 82

                                        telefon: 584 423 440 (domů)               mobil: 724 045 917

 

Bankovní spojení :           ČSOB, a.s.      č.ú.:  176 712 730 / 0300

 

IČO :                               265 86 797