ještěrka, Lacerta

 rod drobných až středně velkých ještěrů s rozeklaným jazykem; obývají Afriku, Asii a Evropu. Vajíčka jsou opatřená kožovitým obalem, samice je kladou do zemních děr, popř. již ve stadiu líhnutí mláďat (ovoviviparie). Živí se především bezobratlými živočichy. V ČR žije např. ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). V ČR patří oba uvedené druhy mezi silně ohrožené.

ještěrka obecná