Seznam lokalit – 2005

 (pouze zatopené lomy a těžební jámy podle evidenčních čísel Sdružení Lacerta)

 

č.

k.ú.

1

Vápenná

1a

Vápenná

1b

Vápenná

2

Vápenná

2a

Vápenná

3

Vápenná

3a

Vápenná

3b

Vápenná

4

Vápenná

5

Vápenná

6

Vápenná

38

Vápenná

55

Vápenná

56

Vápenná

57

Vápenná

82

Vápenná

83

Vápenná

110

Vápenná

111

Vápenná

101

Vápenná

113

Vápenná

112

Vápenná

7

Žulová

8

Žulová

9

Žulová

10

Žulová

11

Žulová

12

Žulová

13

Žulová

80

Žulová

99

Žulová

121

Žulová

16

Žulová

17

Žulová

49

Žulová

50

Žulová

120

Žulová

81

Žulová

91

Žulová

90

Žulová

118

Žulová

119

Žulová

97

Žulová

107

Žulová

114

Žulová

41

Velká Kraš

43

Malá Kraš

44

Malá Kraš

73

Velká Kraš

23

Malá Kraš

42

Malá Kraš

94

Malá Kraš

31

Velká Kraš

27

Velká Kraš

74

Velká Kraš

75

Velká Kraš

109

Velká Kraš

30

Kobylá

84

Kobylá

85

Kobylá

92

Kobylá

36

Tomíkovice

98

Tomíkovice

102

Tomíkovice

103

Tomíkovice

28

Vidnava

77

Vidnava

51

Černá Voda

21

Černá Voda

18

Černá Voda

19

Černá Voda

20

Černá Voda

63

Černá Voda

64

Černá Voda

65

Černá Voda

66

Černá Voda

69

Černá Voda

62

Černá Voda

59

Černá Voda

60

Černá Voda

58

Černá Voda

61

Černá Voda

25

Černá Voda

67

Černá Voda

96

Černá Voda

24

Černá Voda

72

Černá Voda

71

Černá Voda

70

Černá Voda

103

Černá Voda

48

Dolní Skorošice

15

Dolní Skorošice

14

Dolní Skorošice

108

Dolní Skorošice

46

Horní Skorošice

37

Písečná

105

Písečná

104

Písečná

76

Česká Ves

47

Supíkovice

26

Supíkovice

117

Supíkovice

52

Supíkovice

116

Velké Kunětice

86

Stará Červená Voda

33

Nová  Červená Voda

45

Stará Červená Voda

54

Stará Červená Voda

32

Stará Červená Voda

29

Stará Červená Voda

87

Stará Červená Voda

88

Stará Červená Voda

89

Stará Červená Voda

34

Stará Červená Voda

39

Stará Červená Voda

40

Stará Červená Voda

22

Stará Červená Voda

68

Stará Červená Voda

78

Nová  Červená Voda

79

Nová  Červená Voda

53

Nová  Červená Voda

106

Nová  Červená Voda

95

Nová  Červená Voda

35

Dolní Červená Voda

35a

Dolní Červená Voda

93

Zlaté Hory

115

Zlaté Hory