Živočichové, kterým Sdružení Lacerta věnuje zvláštní pozornost, jsou

OBOJŽIVELNÍCI  (Amphibia)

 

Jsou to živočichové s proměnlivou teplotou krve. Mohou žít ve vodě i na suchu. Žijí však převážně na suchu, rozmnožují se ve vodě. Jejich dýchání je proto zajištěno zejména pokožkou, kterou se uskutečňuje 60 – 80% výměny plynů. V době zimního spánku (hibernace) zajišťuje kožní dýchání 100% výměny plynů. Zimovat mohou dokonce i zahrabáni v bahně na dně vod …

 

 

Třída obojživelníků je zastoupena třemi řády:

 

·        červoři – Gymnophiona  (v ČR ani v Evropě nejsou zastoupeni)

·        ocasatí obojživelníci – Caudata  (v ČR zastoupeni pěti druhy)

·        bezocasí obojživelníci (žáby) –Anura  (v ČR zastoupeni dvanácti druhy)

 

Ocasatí obojživelníci, vyskytující se v ČR:

 

·        mlok skvrnitý – Salamandra salamandra

·        čolek velký – Triturus cristatus

·        čolek obecný – Triturus vulgaris

·        čolek karpatský – Triturus Montandoni   (druh velmi vzácný)

·        čolek horský – Triturus alpestris

·   V ČR se vzácně vyskytují i druhy čolků, které obývají pouze malé územní celky a jejich populace jsou velmi slabé. Mezi tyto druhy patří čolek hranatý (Triturus helveticus), čolek  dunajský (Triturus dobrogicus) a čolek dravý (Triturus carnifex).

 

Bezocasí obojživelníci (žáby), vyskytující se v ČR:

 

·        kuňka obecná – Bombina bombina

·        kuňka žlutobřichá – Bombina variegata

·        blatnice skvrnitá – Pelobates fuscus

·        ropucha obecná – Bufo bufo

·        ropucha krátkonohá – Bufo calamita

·        ropucha zelená – Bufo viridis

·        rosnička zelená – Hyla arborea

·        skokan hnědý – Rana temporaria

·        skokan ostronosý – Rana arvalis

·        skokan štíhlý – Rana dalmatina

·        skokan krátkonohý – Rana lessonae

·        skokan zelený – Rana kl. Esculenta  (hybridogenní původ)

·        skokan skřehotavý – Rana ridibunda