Výsledky pozorování z let 1998 - 2006  (aktualizace: listopad 2006)

 

katastr

evidenční číslo,  poznámka

obojživelníci

plazi (také v okolí lokalit)

Jesenické kamenolomy  (lokality č.  1 až 121)

Vápenná

1

ropucha obecná, skokan hnědý

užovka obojková

Vápenná

1a

ropucha obecná, skokan hnědý, čolek horský

 

Vápenná

1b

skokan hnědý, čolek horský

 

Vápenná

2

Přechodně chráněná plocha do 01/07

0 (ryby)

 

Vápenná

2a

Přechodně chráněná plocha do 01/07

čolek horský

 

Vápenná

3

Rybářský revír

ropucha obecná, skokan hnědý

(ryby)

ještěrka živorodá

Vápenná

3a

Rybářský revír

ropucha obecná, skokan hnědý

(ryby)

ještěrka živorodá

Vápenná

3b

čolek obecný a horský, skokan hnědý

 

Vápenná

4

čolek obecný a horský, skokan hnědý

(zřídka vysychá)

 

Vápenná

5

těžba v těsné blízkosti

čolek obecný a horský, skokan hnědý, ropucha obecná, mlok skvrnitý                (ryby)

 

Vápenná

6

ropucha obecná

(ryby)

 

Vápenná

38

čolek obecný a horský, skokan hnědý, ropucha obecná,

ještěrka živorodá

Vápenná

55

ropucha obecná, čolek obecný

 

Vápenná

56

skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný

 

Vápenná

57

skokan hnědý

 

Vápenná

82

skokan hnědý

(ryby)

 

Vápenná

83

skokan hnědý, čolek horský

 

Vápenná

110

těžen

0

činný lom

 

Vápenná

111

těžba v těsné blízkosti

skokan hnědý

 

Vápenná

101

ropucha obecná, čolek horský

 

Vápenná

113

skokan hnědý

(vysychá)

 

Vápenná

112

0

(vysychá)

 

Žulová

7

rekreačně využíván

ropucha obecná, skokan hnědý

(ryby)

 

Žulová

8

Rybářský revír

ropucha obecná,

(ryby)

 

Žulová

9

Rybářský revír

ropucha obecná, skokan hnědý

(ryby)

 

Žulová

10

Rybářský revír

ropucha obecná,

(ryby)

užovka obojková

Žulová

11

skokan hnědý

 

Žulová

12

ukončená skládka

skokan skřehotavý, ropucha obecná

ještěrka živorodá

užovka obojková

Žulová

13

čolek obecný a horský, skokan hnědý a zelený, ropucha obecná,

ještěrka živorodá

Žulová

80

předpoklad odtěžení

čolek obecný

 

Žulová

99

čolek velký, obecný a horský, skokan hnědý

 

Žulová

121

(malá vysychající tůňka)

0

 

Žulová

49

těžen

0

činný lom

 

Žulová

16

skokan hnědý, 

 

Žulová

17

skokan hnědý,  ropucha obecná,

(ryby)

 

Žulová

50

těžen

0

činný lom

 

Žulová

120

čolek horský, skokan hnědý

 

Žulová

81

0

 

Žulová

91

těžen

skokan zelený

činný lom

 

Žulová

97

čolek horský a obecný

 

Žulová

107

skokan zelený, čolek obecný

 

Žulová

114

0

 

Žulová

90

skokan hnědý

 

Žulová

118

skokan hnědý

 

Žulová

119

čolek obecný, skokan hnědý

 

Velká Kraš

41

čolek horský a obecný

(zřídka vysychá)

 

Malá Kraš

43

čolek horský a obecný

 

Malá Kraš

44

čolek horský a obecný

 

Velká Kraš

73

čolek horský, skokan hnědý

 

Malá Kraš

23

čolek horský, ropucha obecná

(ryby)

 

Malá Kraš

42

čolek horský, ropucha obecná

(ryby)

 

Malá Kraš

94

larvy čolků (08/2005)

 

Velká Kraš

31

čolek velký a obecný, skokan zelený

(ryby), 08/2005 larva T.alpestris (?)

ještěrka živorodá

Velká Kraš

27

předpokládáno obnovení těžby

čolek horský a obecný

užovka obojková

Velká Kraš

74

čolek horský

 

Velká Kraš

75

čolek horský, skokan hnědý

 

Velká Kraš

109

0

(ryby)

 

Kobylá

30

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Kobylá

84

skokan hnědý

 

Kobylá

85

skokan hnědý

(ryby)

 

Kobylá

92

čolek horský a obecný

 

Tomíkovice

36

0

 

Tomíkovice

98

čolek horský a obecný, skokan zelený a hnědý

užovka obojková

Tomíkovice

102

čolek horský a obecný

 

 

 

Tomíkovice     

+ Dolní Skorošice

103

skokan hnědý

(vysychá)

 

Vidnava

28

rybářský revír

0

(ryby)

 

Vidnava

77

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Černá Voda

51

těžen

ropucha obecná

(činný lom, ryby)

 

Černá Voda

21

rybářský revír, rekreačně využíván

0

(ryby)

ještěrka obecná

Černá Voda

18

rybářský revír

ropucha obecná

(ryby)

 

Černá Voda

19

ropucha obecná, skokan hnědý

čolek obecný a horský

 

Černá Voda

20

skokan skřehotavý, zelený a hnědý,  ropucha obecná, čolek obecný, rosnička zelená,  (ryby)

užovka obojková

Černá Voda

63

na území přírodní památky Píšťala

čolek velký, horský a obecný, skokan hnědý

 

Černá Voda

64

čolek horský a obecný

 

Černá Voda

65

čolek horský a obecný

 

Černá Voda

66

 

čolek horský a obecný

 

Černá Voda

69

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Černá Voda

62

čolek horský a obecný, ropucha obecná

 

Černá Voda

59

čolek velký, skokan hnědý

užovka obojková

ještěrka živorodá

Černá Voda

60

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Černá Voda

58

čolek horský a obecný, skokan hnědý

užovka obojková, slepýš křehký

Černá Voda

61

skokan hnědý

užovka obojková

Černá Voda

25

čolek horský a obecný, skokan hnědý, zelený a skřehotavý

užovka obojková

Černá Voda

67

čolek obecný, skokan hnědý a zelený

 

Černá Voda

96

čolek horský a obecný

 

Černá Voda

24

rybářský revír

ropucha obecná

(ryby)

 

 

Černá Voda

72

čolek horský a obecný, kuňka žlutobřichá (náhodný nález v období sucha)

 

Černá Voda

71

čolek velký, horský a obecný, skokan hnědý, ropucha obecná

ještěrka živorodá

Černá Voda

70

0

(vysychá)

 

Černá Voda

 

100

skokan zelený a hnědý

 

Dolní Skorošice

48

těžen

ropucha obecná

(činný lom, ryby)

užovka obojková, ještěrka živorodá, slepýš křehký

Dolní Skorošice

15

předpoklad odtěžení

ropucha obecná

(ryby)

 

Dolní Skorošice

14

rybářský revír, rekreačně využíván

ropucha obecná

(ryby)

užovka obojková

Dolní Skorošice

108

čolek horský a obecný

 

Horní Skorošice

46

čolek horský a obecný,  skokan hnědý, ropucha obecná

užovka obojková, ještěrka živorodá, slepýš křehký

Písečná

37

0

(ryby)

ještěrka obecná

Písečná

105

předpoklad rekultivace-skládkaTKO

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan zelený a hnědý, ropucha obecná

užovka obojková, ještěrka obecná

Písečná

104

vodní plocha zasypána

0

(zasypán)

 

Česká Ves

76

 

v okolí  mlok skvrnitý

(ryby)

 

Supíkovice

47

kuňka žlutobřichá (náhodně), rosnička zelená, skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný, horský, velký

 

Supíkovice

26

čolek obecný, horský, velký, skokan hnědý

(vysychá – voda stažena)

 

Supíkovice

117  (Na území Národní přírodní památky)  

čolek horský a velký, mlok skvrnitý, skokan hnědý

(vysychá)

zmije obecná, ještěrka živorodá

Supíkovice

52

těžen – od r.2005 počátek zániku lokality

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan hnědý, ropucha obecná a zelená, čolek obecný, horský a  velký (činný lom)

užovka obojková, ještěrka obecná

Supíkovice +

Velké Kunětice

116

těžena

kuňka žlutobřichá, ropucha zelená, skokan hnědý

(činná pískovna – kaluže záměrně odvodňovány)

ještěrka živorodá

Stará Červená Voda

86

čolek horský a obecný

 

Nová Červená Voda

33

rybářský revír

ropucha obecná

(ryby)

 

Stará Červená Voda

45

kuňka žlutobřichá (náhodně), rosnička zelená (náhodně), skokan hnědý, čolek horský a obecný

 

Stará Červená Voda

54

čolek horský a obecný

 

Stará Červená Voda

32

rybářský revír

ropucha obecná

(ryby)

 

Stará Červená Voda

29

rybářský revír

ropucha obecná

(ryby)

 

Stará Červená Voda

87

skokan hnědý

 

Stará Červená Voda

88

skokan hnědý

 

Stará Červená Voda

89

skokan hnědý, čolek horský a obecný

 

Stará Červená Voda

34

skokan hnědý, ropucha obecná, rosnička zelená

 

Stará Červená Voda

39

čolek horský a obecný

 

Stará Červená Voda

40

čolek horský a obecný

 

Stará Červená Voda

22

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Stará Červená Voda

68

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Nová Červená Voda

78

 

čolek horský a obecný, skokan hnědý

 

Nová Červená Voda

79

skokan hnědý, ropucha obecná

(ryby)

 

Nová Červená Voda

53

obnovená těžba – od 04/2005

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný, horský a  velký

(činný lom – lokalita zničena v 04/2005)

užovka obojková, ještěrka obecná a živorodá

Nová Červená Voda

106

čolek horský a obecný, skokan hnědý

užovka obojková

Nová Červená Voda

95

skokan hnědý

 

Dolní Červená Voda

35

záměr obnovení těžby

skokan hnědý, ropucha obecná

užovka obojková, ještěrka živorodá

Dolní Červená Voda

35a

záměr obnovení těžby

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan hnědý,  zelený, ropucha obecná, čolek obecný, horský, velký

užovka obojková, ještěrka živorodá

Zlaté hory

93

revitalizační stavba

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan hnědý,  zelený a skřehotavý, ropucha obecná a zelená, čolek obecný

užovka obojková, ještěrka živorodá

Zlaté hory

115

čolek velký, karpatský, horský a obecný, skokan hnědý

 

 lokality mimo Jesenické kamenolomy (mokřady, tůňky, rybníky, toky, kaluže, vyjeté koleje a podobně ... )

Heřmanovice

122

čolek horský, skokan hnědý

 

Vidly

123

čolek horský, skokan hnědý

 

Vidly

124

čolek horský, skokan hnědý

ještěrka živorodá

Karl.Studánka

125

čolek horský a karpatský, skokan hnědý

užovka obojková

Karl.Studánka

126

čolek horský a karpatský, skokan hnědý

 

Karl.Studánka

127

skokan hnědý

 

Zlaté Hory

128

čolek horský a karpatský, skokan hnědý a zelený, ropucha obecná

 

Zlaté Hory

129

skokan hnědý, zelený a skřehotavý, rosnička zelená, ropucha obecná

užovka obojková, ještěrka živorodá

Zlaté Hory

130

skokan hnědý, zelený a skřehotavý, ropucha obecná

užovka obojková

Zlaté Hory

131

kuňka žlutobřichá, skokan hnědý a zelený

užovka obojková

Zlaté Hory

132

 

užovka obojková

Žulová

133

skokan hnědý, čolek horský

 

Žulová

134

skokan hnědý,  ropucha obecná (ryby)

ještěrka živorodá

Žulová

135

čolek velký, skokan hnědý

 

Stará Červ. Voda

136

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, čolek obecný

 

Stará Červ. Voda

137

 

ještěrka obecná

Stará Červ. Voda

138

kuňka žlutobřichá, skok. hnědý, skok. zelený, rosn. zelená, ropucha obecná, čolek velký-obecný-horský

užovka obojková, ještěrka živorodá a obecná, slepýš křehký

Dolní Červ.Voda

139

čolek horský a obecný

 

Dolní Červ.Voda

140

skokan hnědý, čolek horský

 

Nová Červ.Voda

141

skokan hnědý, ropucha obecná  (ryby)

(v okolí rosnička zelená)

 

Nová Červ.Voda

142

skokan hnědý

užovka obojková

Nová Červ.Voda

143

skokan zelený

 

Černá Voda

144

skokan hnědý

užovka obojková

Černá Voda

145

skokan hnědý, zelený

 

Černá Voda

146

skokan hnědý

 

Černá Voda

147

skokan hnědý

užovka obojková

Supíkovice

148

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená

 

Supíkovice

149

skokan hnědý,  ropucha obecná, čolek horský (poblíž)

užovka obojková, ještěrka živorodá

Vidnava

Přír150odní park

151

skokan hnědý, zelený, (skřehotavý ?), čolek obecný

užovka obojková, ještěrka živorodá

Vidnava

152 rosničky rozptýleny v okolí – např. v bazénech a nádržích na dešť.vodu

rosnička zelená  (mokřina zasypána v r.2003)

 

Vidnava

153

ropucha obecná

slepýš křehký, ještěrka obecná

Kobylá nad Vidn.

154

skokan hnědý

užovka obojková

Kobylá nad Vidn.

155

rosnička zelená, (ryby)

užovka obojková

Malá Kraš

156

skokan hnědý, skokan zelený

užovka obojková, ještěrka živorodá

Malá Kraš

157

skokan hnědý a zelený, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, čolek obecný

ještěrka živorodá

Velká Kraš

158

rosnička zelená (hlasový projev)

slepýš křehký (uhynulý)

Uhelná

159

skokan zelený a hnědý, rosnička zelená, ropucha obecná  (ryby)

užovka obojková

Česká Ves

160

skokan hnědý,  ropucha obecná  (ryby)

užovka obojková

Písečná

161

kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skok. hň. + zel., ropucha obecná, čolek obecný, mlok skvrnitý

užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký

Písečná

162  zahrada u čp.226

rosnička zelená, ropucha obecná

ještěrka živorodá

slepýš křehký (uhynulý)

Studený Zeif

163

mlok skvrnitý, skokan hnědý

(v okolí čolek horský)

 

Nová Červ. Voda

164

mlok skvrnitý (larvy 20.8.2005), skokan hnědý

 

Vápenná

165

 

slepýš křehký